Events

Sportblessure

Indien je geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd, training, of een officiële activiteit van onze club, kan je hier de algemene voorwaarden tegen sportongevallen van onze verzekering even nalezen.

Wat te doen bij kwetsuur ?

    1. Aangifteformulier sportongeval Ethias invullen

Zowel in sporthal Hekers als in de sporthal van Don Bosco zijn er aangifteformulieren te vinden in de bergkasten van de club. Ook in de mappen met wedstrijdbenodigdheden zitten deze formulieren. Vraag een formulier aan je trainer of ploegbegeleider.

Hier kan je het formulier downloaden.

Op de 1e en 2e pagina moeten alle vakken ingevuld worden behalve “vak 1 : Verzekeringsnemer / clubverantwoordelijke”. Dit vak wordt ingevuld door de secretaris. Vergeet vooral “vak 8 : Beschrijving van het ongeval” niet in te vullen. Vermeld hier altijd dat een ongeval voortgekomen is uit een contact met een tegenstrever of medespeler. “Vak 9 : Schets” is enkel in te vullen bij een verkeersongeval. Onderaan pagina 2 moet er getekend worden door de secretaris.

Op de 3e pagina moet een kleefstrookje van het ziekenfonds aangebracht worden en deze pagina moet ondertekend worden door het slachtoffer (of een ouder of voogd voor minderjarige slachtoffers).

Pagina 4 is een geneeskundig getuigschrift  dat dient ingevuld te worden door de behandelende arts. Vergeet dit niet te laten invullen!! Vraag in ziekenhuizen altijd om het onmiddellijk in te vullen en neem het terug mee zoniet kan je er soms lang op wachten…

    1. Ingevuld aangifteformulier mailen naar secretaris

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier zo snel mogelijk aan de secretaris. Hij zal het formulier nakijken, “vak 1 : Verzekeringsnemer / clubverantwoordelijke” aanvullen en ondertekenen. Daarna wordt het formulier gekopieerd en opgestuurd naar Ethias.

Ingeval van een ernstig ongeval dat een ziekenhuisopname of operatief ingrijpen noodzaakt zal een dubbel van het formulier naar onze bijkomende verzekering gestuurd worden.

    1. Verdere opvolging door het slachtoffer

Ethias (en eventueel de bijkomende verzekering) zal een ontvangstmelding sturen naar het slachtoffer met daarin de verdere procedure die moet gevolgd worden. De club krijgt hier geen dubbel van dus vanaf dit moment moet het dossier volledig opgevolgd worden door het slachtoffer.

Hou alle documenten (doktersrekeningen e.d.) goed bij en dien deze apart in bij het ziekenfonds waarbij je vermeld dat het een ongeval betreft zodat zij een aparte afrekening maken. Deze afrekening bezorg je nadien aan Ethias die het restant zal uitbetalen. Neem altijd kopieën voor je documenten opstuurt zodat je nog iets in handen hebt als er onderweg iets verloren gaat.

Sponsor in de kijker

Komende evenementen

  • 1/16 finale Beker van België, dames 3 oktober 2023 – 5 oktober 2023
  • J16 Brunch seizoenstart 7 oktober 2023 om 09:30 – 11:15