We verwelkomen onze nieuwe hoofdsponsor IMALINK! Welkom.

Reglement van inwendige orde

Lidmaatschap bij de vereniging

 

Ieder spelend lid betaalt lidgeld in functie van het team

Het lidgeld is samengesteld uit het dekken van de kosten voor:

 • Clubwerking
 • Verzekering
 • Lidgeld VHV
 • Trainingen van gediplomeerde trainers
 • Organisatie wedstrijden
 • Huur speelvelden

Afhankelijk van het team waarin je speelt, kunnen daar nog extra kosten voor ondersteuning bijkomen

Lidgeld voor seniorenteams:

 • Heren 1, Dames 1, LIGA3 en beloften: € 380
 • 3 wekelijkse trainingen
 • JIMS abonnement
 • deelname competitie
 • individuele begeleiding krachttraining
 • videoanalyse wedstrijden
 • uniforme kledij (polo/sweater) + eigen bal
 • sporttas
 • indien je nog tot de J/M 18 behoort, bedraagt het lidgeld € 330

Lidgeld voor jeugdteams:

 • Multimove (tot 6 jaar): € 150 (1 trainingsmoment wekelijks)
 • JM08/JM10: € 180 (2 trainingsmomenten wekelijks)
 • JM12: € 300 (2 trainigen wekelijks met mogelijkheid derde training)
 • JM14: € 320 (3 traingen wekelijks)
 • JM16/J18: € 330 (mogelijkheid tot 3 traingen wekelijks, individuele begeleiding krachttraining)

Organisatie van trainingen en wedstrijden

De activiteiten gaan door in de sporthallen Hekers en sporthal Don Bosco Zwijnaarde (https://www.handbal.gent/sporthallen)

De kalender van de trainingen en wedstrijden zijn beschikbaar op onze website (https://www.handbal.gent/kalender)

Onderscheid effectieve en toegetreden leden

De leden van de algemene vergadering worden effectieve leden genoemd. Zij bepalen het beleid dat door het bestuursorgaan (gekozen uit die effectieve leden) moet worden uitgevoerd. De andere leden van de vereniging worden toegetreden leden genoemd. Dit reglement van inwendige orde is ook voor hen van toepassing.

Meerderheid bij stemmingen

Normale agendapunten zijn agendapunten waarover gestemd wordt bij gewone meerderheid en zonder aanwezigheidsvereiste; hiertegenover staan buitengewone agendapunten waarvoor de wet een strengere meerderheid of aanwezigheidsvereiste oplegt. Door de algemene vergadering worden de besluiten omtrent deze normale agendapunten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden NIET in aanmerking genomen.

Verantwoordelijkheid

Door zijn/haar aanwezigheid aanvaardt ieder lid de algemene voorwaarden van de sportverzekering, te consulteren op onze website. Voor individuele daden of groepshandelingen, uitgesloten of niet beschreven in de polissen erkennen de vereniging noch haar vertegenwoordigers enige burgerlijke noch andere aansprakelijkheid, noch uitdrukkelijk, noch impliciet.

Zonder welkdanige beperkingen ook, worden hier onsportieve of oneerlijke handelingen en overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken vermeld. Zij vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het betrokken lid. Grove overtredingen vereisen de onmiddellijke en/of definitieve uitsluiting van het betrokken lid.

Welkdanige schade ook, veroorzaakt door derden, zelfs indien het oud-leden betreft, kan in geen geval verhaald worden op de vereniging, noch op haar beheers- of bestuursleden.

Door zijn aanwezigheid in de lokalen of op de activiteiten van de vereniging of van één van haar afdelingen, aanvaardt ieder lid deze beperkingen.

Vrijwilligers worden NIET vergoed.

Beleidsobjectieven van het bestuur

Het bestuur verbindt er zich toe speciale aandacht te besteden aan:

 • het jeugdbeleid;
 • de vorming en de training in de handbalsport;
 • hieraan aansluitend, het verder werken aan de professionalisering van de handbalsport om op het hoogste niveau te kunnen blijven presteren;
 • doorstroming van de jeugd naar de seniorenploegen, Don Bosco Gent zet hoog in op voorbereiden van zijn jeugdspelers om in het eerste team zowel bij dames als heren te kunnen deelnemen;
 • participatie aan het lokaal overleg i.v.m. sport;
 • de openheid in haar beleid;
 • het onderzoeken van opmerkingen en kritieken.

Gedragscode spelers en trainers

Van iedereen die bij Handbalteam Don Bosco Gent betrokken is, wordt verwacht dat zij zich ten allen tijde sportief, verantwoord, eerlijk en met zorg voor materiaal en anderen opstellen. Daarom krijgen zowel de jeugdspelers als de trainers jaarlijks een brief mee naar huis.

Voor de jeugdspelers houdt dit in:

 1. Ik zorg steeds dat ik op tijd op training ben en dat ik in orde ben met de praktische afspraken.
 2. Wanneer ik niet kan komen, verwittig ik ten laatste 24 uur op voorhand via twizzit. De dag zelf verwittig ik telefonisch mijn trainer (niet per sms).
 3. Ik zet me in tijdens de trainingen en doe wat de trainer me vraagt, ook al heb ik er soms geen zin in.
 4. Ook naast het veld gedraag ik me als een Don Bosco-lid: ik maak plezier en ben gemotiveerd.
 5. Ik heb respect voor het materiaal en voor anderen (mijn ploeggenoten, de tegenstanders, de

scheidsrechters, de trainers, de supporters, het bestuur, …), ongeacht woonplaats, afkomst, geslacht of overtuiging.

 1. Fair play is belangrijk. Ik gedraag me waardig, bij winst en verlies. Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 2. Handbal is een ploegsport. We winnen als ploeg en verliezen als ploeg. Als het wat minder gaat, geef ik de anderen de schuld niet en duld ik dat ook niet van mijn ploeggenoten. Winnen is niet belangrijk, willen winnen wel.
 3. Ik zet me in voor de randactiviteiten: ik help met acties, ik probeer eens een match van een andere ploeg bij te wonen, … Zo leer ik ook de andere mensen uit de club beter kennen.
 4. Handbal is belangrijk, een gezonde levensstijl ook! Ik neem een douche na elke training. Sport gaat niet samen met alcohol, drugs of doping. Indien ik geblesseerd ben, laat ik dit altijd weten aan de trainer. Indien er iets is, kan ik altijd bij mijn trainer terecht.
 5. Handbal is belangrijk, goede punten op school Ik verwaarloos mijn schoolwerk niet en overleg met mijn trainer als ik problemen heb om school en handbal te combineren.

Voor de trainers houdt dit in:

 1. Ik ben op elk moment een voorbeeld voor mijn spelers door de clubwaarden te respecteren en verder uit te dragen: Ik heb respect voor iedereen, ik heb plezier in de handbalsport en verschijn gemotiveerd op de trainingen en wedstrijden.
 2. Ik bereid al mijn trainingen schriftelijk voor (evt. op PC) en heb mijn voorbereiding bij me wanneer ik training geef.
 3. Ik zorg dat ik steeds 15’ voor het aanvangsuur van mijn training aanwezig ben in sportieve kledij.
 4. Wanneer ik mijn eigen training echt niet kan geven, zoek ik tijdig naar een vervanger. De training afgelasten is de laatste stap die ik neem, wat ik wel tijdig probeer te doen. Je moet wel rekening houden dat zaalreserveringen in de Hekers 72 uur vooraf moeten geannuleerd worden om een boete te voorkomen!
 5. Ik geef gemotiveerd training en probeer elke keer opnieuw mijn spelers een aangename, leerrijke training te bezorgen, ook al heb ik er soms minder zin in.
 6. Tijdens de wedstrijden coach ik op een positieve, constructieve manier met een faire houding tov de tegenpartij en de scheidsrechters. Van mijn spelers eis ik dezelfde positieve en faire ingesteldheid.
 7. Ik leer mijn spelers dat handbal een ploegsport We winnen als ploeg en verliezen als ploeg samen met de trainer. We spelen daarbij nooit ten koste van alles voor het resultaat. De ontwikkeling van de spelers op lange termijn, staat voorop. Als handballer én als mens. Winnen is niet belangrijk, willen winnen wel.
 8. Ook naast het veld gedraag ik me als een Don Bosco-lid en als een voorbeeld voor mijn spelers: Ik heb respect voor iedereen, ik maak plezier en ben gemotiveerd.
 9. Ik respecteer ook het materiaal (incl. de zaal en kleedkamers) van de club en gebruik dit enkel waarvoor het dient.
 10. Ik zet me als jeugdtrainer in voor de randactiviteiten van de club. Ook hier heb ik een belangrijke voorbeeldfunctie: ik help met de acties, ik probeer eens een match van een andere ploeg bij te wonen, … Zo leer ik ook de andere mensen uit de club beter kennen

Materiaalkot

Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om de orde van het kot te waarborgen na de training. Hij/Zij kan dit binnen zijn team naar eigen inzicht organiseren.

Varia

De leden worden aangespoord om zoveel mogelijk uniform gekleed naar buiten te komen tijdens bij deelname aan tornooien of wedstrijden.

Club Api

Anneleen Monsieur is sinds het speeljaar 2021 – 2022 de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van onze club. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij de Club-API altijd terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, afpersing,… ? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Je kan altijd een mailtje sturen naar Anneleen.Monsieur@handbal.gent. Wanneer je dit wenst, wordt er tijd gemaakt voor een telefoontje of een persoonlijk gesprek. De Club-API luistert naar jouw vraag of verhaal, behandelt jouw melding in alle discretie en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Wil je meer weten wat een API doet? Dit kan je hier nalezen.

Woordje uitleg bij de spelregels handbal

Op onze website vind je meer info terug over de handbalreglementen:

https://www.handbal.gent/spelregels

Sponsor in de kijker

50 jaar Don Bosco

50 jaar Don Bosco Gent

Beste leden, sympathisanten

Het 50-jarig bestaan van Don Bosco Gent komt eraan in het seizoen 2024-2025. Dit lijkt ons het uitgelezen moment om het heden en verleden van onze handbalfamilie op een reünie samen te brengen. Spelers, trainers, bestuursleden, supporters,….

Laat jullie gegevens hier na zodat we jullie kunnen uitnodigen op wat ongetwijfeld een hoogtepunt in de clubgeschiedenis moet worden.

De juiste datum van de reünie wordt later meegedeeld. Tot binnenkort?!

Komende evenementen

 • Visé - JM10 16 juni 2024 om 09:00 – 17:00 Visé Rue de Berneau 30
 • Hechtel-Eksel - J16 22 juni 2024 om 08:00 – 20:00 Dennenstraat 9 - Hechtel
 • JM10 - Initiatie Waterpolo 26 juni 2024 om 15:45 – 17:00 Rooigem
 • BHC Den Donk - J16 29 juni 2024 om 12:00 – 17:00 Dendermondse Steenweg 13a 9290 Berlare
 • JM08 - JM10 29 juni 2024 om 14:00 – 17:00 Krekelstraat 26 te Zwijnaarde
 • Partille Cup 2024 30 juni 2024 om 12:00 – 7 juli 2024 om 13:00 Göteborg, Zweden
 • Oostende - J16 27 juli 2024 om 12:00 – 20:00 Oostende beach (sportstrand)
 • D1 - H1 3 augustus 2024 om 12:00 – 18:00 Hekers 1 - Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde, Belgium oefenwedstrijden, seizoen 2024 - 2025
 • D1 - H1 10 augustus 2024 om 12:00 – 18:00 Hekers 1 - Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde, Belgium oefenwedstrijden, seizoen 2024 - 2025
 • D1 - H1 17 augustus 2024 om 12:00 – 18:00 Hekers 1 - Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde, Belgium oefenwedstrijden, seizoen 2024 - 2025