Sporthal Hekers

HEKERSOp zaterdag 26 april 2014 werd de nieuwe balsportzaal van sporthal Hekers in Zwijnaarde officieel geopend.

Sporthal Hekers ligt aan de rand van een groene woonverkaveling en paalt aan de terreinen van het OCMW-zorgcentrum De Zonnebloem. Aan de zijde van Heerweg-Zuid staat de plaatselijke bibliotheek en momenteel wordt er gewerkt aan de eindhalte van de tram voor de tramverbinding tussen Gent-Sint-Pieters en Heerweg Zuid.
In september 2011 werden de kleedkamers, het sanitair en de personeelslocatie van sporthal Hekers, Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde, gerenoveerd.
Om tegemoet te komen aan de grote vraag vanuit Zwijnaardse sportverenigingen en om enige oplossing te brengen voor het gebrek aan sportinfrastructuur in de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem is de bestaande sporthal nu ook verder uitgebreid.

Er was nood aan een méér aangepaste accommodatie voor de plaatselijke Handbalclub Don Bosco Gent die een tekort had aan trainingsmogelijkheden. Naast de handbalclub wordt de sporthal eveneens gebruikt door de wintercompetities van Koninklijke Ganda Korfbalclub, door zaal- en minivoetbalclubs, schoolse activiteiten, sportdagen, enz.

De werken voor de nieuwbouw werden aangevat op 6 december 2012 en afgerond op 1 maart 2014.

In het concept werd er afgestapt van de klassieke balkstructuur en werd er gekozen voor een modern gebouw met lichtinval, waarbij hinderend zonlicht geweerd wordt. De bijzondere vorm van de dakconstructie vormt hierbij een huzarenstukje van architectuur

Het oude en het nieuwe gedeelte worden verbonden door een foyer met een voor- en achteringang. Die foyer biedt ook tal van organisatorische mogelijkheden. De clubs kunnen ook gebruik maken van de nieuwe stijlvolle vip-ruimte.
Voor de realisatie van de sportzaal werd aandacht besteed aan de nieuwste technieken, ook op sporttechnisch vlak. Daardoor wordt de sportvloer door de gebruikers nu al bijzonder gewaardeerd.

De tribune biedt plaats aan 450 toeschouwers.