Vacature – Vrijwilligers

Zoals iedereen wel weet kan je als club maar overleven dankzij de inzet van vele helpende handen, gedragen door vele vrijwilligers die de club een warm hart toedragen.

We kunnen deze mensen niet genoeg bedanken voor hun niet aflatende steun aan onze dierbare Gentse handbalclub.

Momenteel zoeken wij iemand die ons team wil komen versterken in de functie van penningmeester. Onze huidige penningmeester heeft het steeds moeilijker om zijn beroepsmatige bezigheden en engagementen in andere vzw’s te combineren met zijn taak binnen DBG. Om die reden wenst hij zijn taak over te geven aan een opvolger, die hij vanzelfsprekend de eerste maanden goed zal begeleiden. Alvast dank Rudy voor het geleverde werk!

De invulling van dit penningmeesterschap is flexibel te bekijken, en kunnen we in alle rust bespreken met eventuele vrijwilligers.

Geïnteresseerden kunnen altijd mailen naar secretariaat@handbal.gent.

In de komende weken zullen we zeker niet nalaten om zelf, of via de ploegverantwoordelijken, enkele onder jullie persoonlijk aan te spreken om eens te polsen naar deze (of andere) functies.

Alvast dank

Het bestuur