Nieuw bestuur!

Er zijn een aantal verschuivingen binnen het bestuur van onze handbalclub gebeurd. We hebben een nieuwe voorzitter, namelijk Stefaan Danhieux. Rudy Maes wordt de nieuwe penningmeester en er is ook een nieuwe jeugdcoördinator, Frederik Slosse.

We wensen het nieuwe bestuur veel succes en willen het bestuur dat zich de voorbije jaren heeft ingezet voor de club bedanken voor het vele werk en de geleverde inspanningen.