Kandidaturen Raad van Bestuur

In de maand juni zal in Sporthal Hekers – vergaderzaaltje – de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van Handbalclub Don Bosco Gent vzw plaatshebben. Bij die gelegenheid gaan een aantal bestuursmandaten moeten gestemd worden. Een aantal bestuurders hebben aangegeven hun lopende mandaat niet verder te zetten. Momenteel zijn er reeds twee mandaten vacant.

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur in april / mei worden de mandaten uitgebreid toegelicht. Aarzel niet om nu al bijkomende inlichtingen te vragen.

Indien U interesse hebt om een bestuursmandaat op te nemen binnen de club, dan stuurt u een mailtje naar jeanmarc.brichart@handbal.gent.