COVID19 – update

Beste ouders,

Zoals jullie wellicht ook gehoord hebben, staan er nieuwe corona maatregelen op stapel voor alle -18 jarigen. De officiële regels komen later, maar hier is het voorstel dat nu op tafel ligt voor alle -18 jarigen:

Een kind/jongere mag maar aan 1 buitenschoolse activiteit deelnemen op 1 week (moet dus kiezen voor handbal OF jeugdbeweging OF muziekles OF…)
Die buitenschoolse activiteit mag doorgaan met maximum 10 kinderen, telkens dezelfde groep voor de hele week.
Voor de 12-18 jarigen moet de activiteit buiten doorgaan.

De club volgt alles op de voet. Op dit moment zijn er nog wat onduidelijkheden, we wachten verdere details af en volgen de communicatie van de VHV, overlegcomité en stad Gent op de voet. hopelijk weten we snel meer

. De trainers en/of ploegverantwoordelijken zullen jullie contacteren, zodat we per ploeg kunnen bekijken hoe we het handbalgebeuren kunnen organiseren. We zijn alvast heel blij dat onze oudere jeugdploegen terug de mogelijkheid krijgen om in groep te trainen. Al kunnen we dat nog geen handbal noemen, het is een eerste stap. Laten we hopen dat het virus niet terug opflakkert en dat de volgende stappen snel volgen.

Sportieve groeten,
Cel jeugd