1 jaar club 50

Nu het handbalseizoen ten einde loopt viert onze club 50 zijn 1ste verjaardag. Een kleine 50-tal DBG vrienden heeft via lidmaatschap bij de club 50 onze werking ondersteund. Dit is/was een welkome aanvulling van de middelen van de club, waarvoor hartelijk DANK.

Met de 2300 euro die op die manier verzameld werd konden onder meer voor 1500 euro ballen aangekocht worden voor onze jeugd, en werd er ook voor een 800 euro fitness materiaal aangekocht voor onze senioren ploegen.

Handbalclub Don Bosco Gent is jullie dan ook zeer dankbaar voor deze steun, en hoopt dat jullie bijdrage ons ook volgend jaar zal toelaten een waardevolle uitbreiding van de clubmiddelen te realiseren. Dit kan gebeuren door vòòr 1 september jullie lidmaatschap te hernieuwen door storting van 50 € op rekeningsnr BE77 6528 2712 4742 van onze club (“naam” vermelden + ‘club50 2019/20).

Graag zouden wij het ledenaantal van de club50 gevoelig uitbreiden. Jullie kennen zeker nog mensen in jullie kennissenkring die graag met een beperkte bijdrage onze club meer middelen willen bezorgen. Ze kunnen daardoor ook gratis onze thuismatchen bijwonen en met korting aan de 2 “VIP” avonden deelnemen. Zo worden ze lid van de Don Bosco Handbal vriendenkring. Kijken jullie eens rond?

Daarnaast zal het bestuur natuurlijk zelf ook een doorgedreven inspanning leveren om nieuwe club-50 leden aan te trekken. In deze moeilijke sponsortijden en besparingen bij subsidiërende overheden is participatie van supporters en sympathisanten meer dan ooit een must om rendabel te blijven en de lidgelden op een redelijk niveau te houden.

Mogen we weer op jullie rekenen?

Tot in september in sporthal Hekers!

Voor wie club 50 een nieuw begrip is even kort voorstellen:

Zoals bij veel sportverenigingen wordt het voor de club steeds moeilijker om zijn budget in evenwicht te houden. Kwaliteit brengen bij de begeleiding van hoog spelende senioren ploegen en een uitgebreide kwalitatieve jeugdwerking is jammer genoeg niet gratis.
Nieuwe sponsors aantrekken blijft moeilijk gezien de beperkte bekendheid van onze sport en de lage visibiliteit in de media. Toch werkt het bestuur en zijn vaste schare medewerkers hier met veel moed aan verder. Wie ons hierbij kan helpen met handige tips is altijd welkom!

Daarnaast willen we ook de grote groep ouders en familie, sympathisanten, oud-spelers, … mobiliseren in de dagelijkse zorg voor onze club. Daarom de club 50 !!

Iedereen die, voor 50 euro per jaar, lid wordt van deze club steunt daarmee specifieke doelen die we elk jaar opnieuw bepalen voor de start van het seizoen. Dit kan de aankoop zijn van trainings materiaal, de financiering van opleidingen van onze jeugdtrainers, aankoop van uitrustingen, en zo meer.
Het geld verdwijnt dus niet in de algemene kas van de club maar dient enkel om het vastgelegde doel te realiseren.

Wat krijgt u daarvoor terug?

• Eerst en vooral de grote dankbaarheid van de Don Bosco handbalfamilie.
• Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden
• Een korting op de 2 VIP-avonden die we organiseren
• Een jaarlijkse rapportage over de besteding van de gelden

Hoe loopt het lidmaatschap van de Club van 50 ?

Het lidmaatschap loopt vanaf 1 september t/m 31 mei (handbalseizoen). De betaling gebeurt jaarlijks in de maand augustus door middel van een overschrijving. Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen dient dit voor 31 mei schriftelijk of per email aan te vragen.

Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd?

De leden van de club van 50 worden via mailings en/of via de website van de club op de hoogte gehouden.
Wie dit wenst kan ook opgenomen worden op de ledenlijst die op de website zal gepubliceerd worden.

Wij hopen dat vele ouders, sympatisanten , familieleden , oud-spelers dit kleine jaarlijkse bedrag zullen willen besteden aan onze geliefde club en we nodigen jullie dan ook hartelijk uit om via dit formulier de volgende gegevens met ons te delen: