Cel Jeugd

Petra Van Enis is voorzitter van de Cel Jeugd.

Deze cel is samengesteld uit alle ploegverantwoordelijken van de jeugdspelers, jeugdcoördinator Frederik Slosse, bijgestaan door Lut Van de Walle (verantwoordelijke Multimove). Zij ondersteunen de trainers op administratief vlak, regelen het vervoer, de tafelofficials, trainings en wedstrijduitrusting.

Bovendien vormen zij “de brug” tussen speler – ouder – trainer.
De Cel jeugd organiseert ook jaarlijks de Jeugddag en ondersteunt de extra-sportieve activiteiten van de club.

Je kan hen steeds contacteren via onderstaande mailadressen.

  • Voorzitter Cel Jeugd
    Petra Van Enis

Petra.VanEnis@handbal.gent

  • Ploegverantwoordelijke U18
    Koert Walleyn

secretariaatdbgent@gmail.com

  • Ploegverantwoordelijke M17
    Kathleen Piens

Kathleen.Piens@handbal.gent

  • Ploegverantwoordelijke U16
    Ilse Windey

Ilse.Windey@handbal.gent

  • Ploegverantwoordelijken U14
    Andy Delcloo en Ruben De Troch

Andy.Delcloo@handbal.gent en Ruben.DeTroch@handbal.gent

  • Ploegverantwoordelijke U10
    Els Meyvaert

els.meyvaert@handbal.gent

  • Ploegverantwoordelijke U10
    Ann De Smaele

anndesmaele@telenet.be

  • Verantwoordelijke Multimove
    Lut Van de Walle

Lut.Vandewalle@handbal.gent

  • Administratief Jeugdcoördinator
    Frederik Slosse

Frederik.Slosse@handbal.gent